Side Menu
FINANCIAL CALENDAR
ENGLISH
Q4 Report 2017 February 28, 2018
First Quarter 2018 April 27, 2018
Annual General Meeting June 28, 2018
Half Year Report August 31, 2018
Nine Month Report October 31, 2018
2017 Annual Report 8th June, 2018
SVENSKA
Fjärde kvartelet  2017 28 februari 2018
Första kvartalet 2018 27 april 2018
Årsstämma 28 juni 2018
Halvårsrapport 31 augusti 2018
Nio månadersrapport 31 oktober 2018
2017 Årlig rapport 8 juni 2018