Side Menu

Cognosec completes INTACT SOFTWARE DISTRIBUTION acquisition

COGNOSEC completes the acquisition of 100% of the shares of INTACT SOFTWARE DISTRIBUTION – 22nd September 2017 INTACT generated revenue of EUR506k and EBITDA EUR18k in 2016 and revenue of EUR745k and EBITDA of EUR38k in 2017 and possesses extensive cyber-specific distribution expertise Consideration EUR235k…

Cognosec completes A-TEK DISTRIBUTION acquisition

COGNOSEC acquires 100% of the issued share capital of A-TEK – 12th June 2017 A-TEK is EBITDA positive with extensive cyber-specific distribution expertise Consideration €275,000 comprised €44,000 cash & €231,000 COGS shares at €0.25 strike price   Cognosec AB (publ) (“Cognosec” or “The Company”), (Nasdaq:…

Cognosec AB (publ) Publication of Annual Accounts for 2016

Cognosec AB, Nasdaq COGS, today publishes its Annual Report for 2016, after approval from the Board of Directors. The Annual Report contains an unqualified audit report and is presented in IFRS accounting standard. There are differences between the Annual Report 2016 and the Twelve Month Interim…

Cognosec AB (publ) Publicerar Årsredovisning för 2016

Cognosec AB, First North COGS, offentliggör idag Bolagets Årsredovisning för 2016 efter beslut i Bolagets styrelse. Årsredovisningen innehåller en ren revisionsberättelse och är upprättad enligt IFRS, varför det finns avvikelser gentemot Bokslutskommunikén för 2016 som upprättades enligt redovisningsstandarden K3. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns också tillgänglig…

Cognosec AB (publ): Notice of Annual General Meeting

Shareholders of Cognosec AB (publ), 556135-4811, are hereby summoned to Annual General Meeting on Wednesday, June 28, 2017 at 09:00, (CET), in Cognosec office, Birger Jarlsgatan 12, Stockholm. Registration will commence at 08:30 (CET). NOTICE Shareholders who wish to attend the AGM must: –           Be registered…

Kallelse till Årsstämma 2017 i Cognosec AB (publ).

Aktieägarna i Cognosec AB (publ) 556135-4811, kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 28 juni 2017 kl. 09.00, i Cognosecs kontor, Birger Jarlsgatan 12, Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 08.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels       vara införd i den av Euroclear Sweden AB…

Cognosec AB (publ) announces new date for Annual General Meeting 2017 and adapt financial reporting to IFRS.

Cognosec AB (publ) (“Cognosec” or “The Company”), Nasdaq: COGS a leading supplier of solutions within Cyber Security with operations in Europe, Africa and the Middle East, today announces a revision of previous published dates for the convening of Annual General Meeting. The Company has decided to adapt its financial reporting to IFRS accounting standards. Publishing of the Annual Report 2016 will be moved forward.   

The Annual General Meeting is rescheduled to be held on June 28th, 2017. The notice for the AGM will be published on May 30th, 2017 in accordance with the Company´s Articles of Association.   The Company´s Annual Report for 2016 will be published no later…

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Magnus Stuart

IR-contact, Cognosec AB

+46 706 211 350